A visit from JKKP (Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) Pahang

20 Oct 2015

LOCATION
HA1

SITUATION
Members from Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) visited HAMM.